Ugrás a tartalomra

Felhívások

BIOFACH 2017 részvételi felhívás ide kattintva letölthető.
 
Tájékoztatás az Európai Parlament 2016 április 14-i, a légi  utazásokat szorosan érintő, döntéséről a légiutasok személyes adatszolgáltatási kötelezettségről:
Bár az irányelv még nem lépett életbe, számos légitársaság – tagállami szabályok alapján - már most is kéri tőlünk bizonyos adatok megadását a foglalást követően.  Az irányelv életbelépésével ez egységessé válik:
Az USA által 2011 szeptember 11-i terroreseményeket követően bevezetett kötelezőlégi  utas adat szolgáltatás (APIS) mintájára, az Európai Parlament  tegnapi döntése alapján, az uniós tagállamok is bevezetik az EU határait átlépő légi utasok adatainak gyűjtését. 
Az irányelv szerint a tagállamoknak utasadat információs egységeket kell létrehozniuk, amelyek ezeket az adatokat gyűjtik, tárolják és kezelik, továbbá a tagországokkal illetve az Europollal való információcserét végzik. Az adatok 5 évig megőrzendőek, de 6 hónap után  személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni őket, és  a hatóságok is csak megfelelő indoklás és jogszabályi tényállás esetén férhetnek hozzájuk fél év elteltével.  

Az irányelv az EU-n kívüli járatokra vonatkozik, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy azt az EU-n belüli légi járatokra is alkalmazzák, ha erről írásban értesítik a Bizottságot. A tagállamok a légitársaságokon felül,  a járatfoglalásokat végző utazási irodáktól és utazásszervezőktől is kérhetnek és használhatnak adatokat.

A jogszabály egy sor adatvédelmi garanciát is tartalmaz. Így az információs egységnek adatvédelmi tisztviselőt kell kineveznie, aki az igy gyűjtött adatok kezeléséért és a biztosítékok végrehajtásának ellenőrzéséért felelnek. A teljes adatokhoz való hozzáférést szigorúan szabályozzák és csak korlátozott feltételek mellett nyílik rá mód. Az adatkezelést  minden esetben dokumentálni kell. Tilos lesz továbbá az olyan adatok kezelése és továbbítása, amelyek a személyek faji vagy etnikai hovatartozására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy irányultságára vonatkoznak.
Az irányelv hivatalos tanácsi elfogadását és publikálását követően a tagállamoknak két évük lesz arra, hogy átültessék azt a jogrendjükbe.
A Bizottságnak négy évvel az irányelv hatálybalépését követően felülvizsgálatot kell tartania, különleges tekintettel az adatvédelmi normák betartására.

 

Pályázati felhívás!

A Széchenyi 2020 keretében október elején megjelent az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51 567 075 768 forint. Támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

A pályázati dokumentáció itt érhető el.

A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag MVH ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

Figyelem! Beadás előtt ellenőrizze a www.palyazat.gov.hu honlapon, hogy a legutolsó módosítás szerinti pályázati kiírás szerint jár-e el! Az ÖMKi a pályázat előkészítő munkacsoport tagja. A munkacsoport még a pályázat megjelenése utáni napon is ülésezett, így a megnyitás előtt egyszeri alkalommal még várható, hogy néhány módosítás belekerül a pályázati kiírásba.

Néhány fontos tudnivaló a pályázáshoz:

  • A támogatás feltétele, hogy a pályázó a kötelezettség vállalási időszak alatt (5 év) a támogatási kérelemben megadott területein ellenőrzött ökológiai gazdálkodást valósítson meg.
  • Az ökológiai gazdálkodás támogatást elnyerők automatikusan megfelelnek a zöldítés előírásainak! További teendőjük a zöldítéssel nincsen.
  • Amennyiben még nincsen felmérve a pályázatba bevinni kívánt terület, minél előbb el kell végeztetni a területfelmérést és a poligonok feltöltését az MVH felületére! Csak így lehet beadni a támogatási kérelmet. Szükség esetén az ÖMKi közre tud működni a területmérésben, ill. ajánlunk területméréssel foglalkozó szakembert.
  • A támogatás feltétele, hogy a pályázónak élő szerződése legyen valamelyik hazai akkreditált öko ellenőrző szervezettel. Keresse ez ügyben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vagy a Hungária Öko Garancia Kft. munkatársait!
  • Többletpont jár a névjegyzéki szaktanácsadóval való szerződésért, amennyiben azt az ökológiai gazdálkodás szakmai segítése érdekében kötötték, és legalább 2018. december 31-ig szól. Az ÖMKi, mint Területi Szaktanácsadási Központ munkatársai névjegyzéki szaktanácsadók, és az ökológiai gazdálkodás specialistái. Szaktanácsadási igény esetén örömmel vesszük megkeresésüket az info@biokutatas.hu címen!